ABC van De Boomgaard

 

ABC van De Boomgaard

A

Adressen van onze scholen:

  • Ter Beuke – Rerum Novarumlaan 1 – 3010 Kessel-Lo (016 25 29 08) (administratieve zetel)
  • Heffel – Vlierbeeklaan 1 – 3010 Kessel-Lo (016 25 36 34)
  • De Boomgaard – Wilselsesteenweg 68 – 3010 Kessel-lo (016 25 66 36) (kleuterschool)

Afhalen van de kinderen: de kleuters kan u ’s avonds komen afhalen in de hal. De kleuters blijven op de bank in de zaal zitten.

Afrekening: elke maand worden de schoolkosten afgerekend via de schoolfactuur

 

B

Blog: de Boomgaard werkt met een blog. Hierop kan je foto’s bekijken en lezen welke avonturen ze in de klassen beleven.

Busvervoer:  Indien je je kind niet zelf naar school kan brengen, kan je gebruik maken van de schoolbus.

 C

CLB: bij het Centrum voor Leerlingen Begeleiding kan je terecht voor informatie, hulp en begeleiding.  Het CLB organiseert ook het medisch onderzoek

D

Directie: de directeur, Georges Vanderwegen, is afwisselend in Ter Beuke of Heffel bereikbaar. U kan hem bereiken op 016/ 25 29 08. Dan komt u bij de secretaresse of bij de directeur terecht.

E

Eten op school:  de kinderen kunnen ’s middags op school boterhammen, soep of een warme maaltijd eten. Voor deze warme maaltijden krijgt u maandelijks een bestelformulier mee.

 F

Fruitdag: op woensdag eten we enkel fruit als gezond tussendoortje

G

Gevonden voorwerpen: deze worden bij elkaar gebracht in de hal.

H

Heen- en weermapje: dit is de agenda van de kleuterklas. Hierin kunt u berichten naar de juf schrijven.

I

Instapdagen en instaplesjes: Elke donderdag voor de vakantie houden we in de kleuterklas een instaplesje. Zo kunnen de peutertjes al eens komen kijken hoe het er in de 1e kleuterklas aan toe gaat.  De data van de instapdagen kan u raadplegen op onze website.

Inschrijven: op onze website vindt u alle info mbt inschrijven van uw kind

J

Juffen en meester: als u een vraag heeft voor de juf of meester, kan u deze steeds voor of na school aanspreken of een afspraak maken.

K

Kleuterklassen: wij hebben in onze school twee kleuterklassen waarin de kleuters elk op hun niveau met leeftijdsgenootjes kunnen ontwikkelen.

L

Laat (te – komen): Ieder kind, ook elke kleuter wordt verondersteld tijdig aanwezig te zijn. De start van de dag is één van de belangrijkste momenten van de dag.

M

N

O

Opvang: ’s morgens is er opvang voorzien vanaf 7.30u tot 8.30u. ’s avonds is er opvang tot 18u.

Oudercomité: de ouders die dit willen kunnen zich inzetten in het oudercomité. Ze komen regelmatig samen om te brainstormen over activiteiten en de geplande activiteiten op te volgen.   

Oudercontact: er worden regelmatig oudercontacten voorzien op onze school.

P

Projecten: groen project: we werken aan een groene school waar we aandacht hebben voor het milieu en onze speelplaats proberen te “vergroenen”.

Q

R

S

Schoolfeest, feesten: In mei of juni houden wij ons jaarlijks schoolfeest. Dit is een groot feest met optredens van de kinderen, eetmogelijkheden, randanimatie,…

Daarnaast zijn er ook de traditionele kinderfeesten zoals Sinterklaas, carnavalfeest, paashaas,… die aan bod komen. In november zet de kleuterschool de deuren ook eens speciaal voor de grootouders open.

Schoolreglement:

Speelgoed: best geen eigen speelgoed mee naar school nemen, want… het kan stuk gaan, je kan het verliezen,… Bovendien is er op school (en zeker in de kleuterschool) meer dan speelgoed genoeg!

T

Turnen en sport: De kleuters krijgen wekelijks twee uurtjes turnen van een speciale turnleerkracht.

U

Uitstappen: De kleuters gaan regelmatig op uitstap in functie van het thema waarover ze leren. Bv : naar de kesselse bergen, naar de postbus een brief posten, herfstwandeling……

V

Vakantieregeling: Naast de vastgestelde schoolvakanties hebben de kleuters ook af en toe een vrije dag bij pedagogische studiedagen voor de leerkrachten of facultatieve verlofdagen.

Verjaardagen: In de kleuterschool laten de juffen een verjaardag niet onopgemerkt voorbij gaan. De jarige krijgt een kroon en er worden liedjes gezongen! Een tip om te trakteren in de klas is met een klasgeschenk en cake, wafeltjes of koekjes om uit te delen (dit om teveel snoep te vermijden).

W

Waterdag: op donderdag is het waterdag en dan is het de afspraak om water te drinken.

X

Y

Z

Ziekte: graag de school tijdig verwittigen dat uw kind ziek is. (voor 9.00u)

Zwemmen:  De kleuters van de 3e kleuterklas gaan ook een periode kleuterzwemmen.