Informatie

In vestiging Heffel hebben we een kleuterschool en een lagere school. We hebben gemiddeld een 80-tal kleuters, en 120 jongeren in de lagere school.

Vestiging Heffel is geïntegreerd in de woonwijk aan het Provinciaal Domein.

Het “open” karakter van het schoolgebouw nodigt uit tot leren binnen en buiten de klas.

Een gezonde combinatie van leren leren en leren leven vormt de rode draad in het onderwijsgebeuren. Een gevarieerd aanbod van sport en muzisch creatieve activiteiten geeft een kwalitatieve opwaardering aan de naschoolse opvang.

Via het menu kan je meer concrete informatie opzoeken over de belangrijkste aspecten van het schoolleven.