• Lagere school - Ter Beuke


1ste september 2017 !! Samen is veel leuker dan alleen!!

Onze leerlingen beleefden een fijne eerste sociale schooldag! Ze leerden elkaar kennen, leerden samenwerken, moesten elkaar helpen en voor elkaar zorgen,… We kijken met plezier terug op onze themadag, want SAMEN IS VEEL LEUKER DAN ALLEEN!