1 september 2017

Beste ouders

‘Samen leren samenleven’, het pedagogische project van het Gemeenschapsonderwijs.

Wat recent gebeurde in Barcelona wijst er ons nog maar eens op dat ‘samenleven’ niet altijd zo gemakkelijk is.

Wij willen daar op onze school extra op inzetten en daarom willen we van de eerste schooldag een bijzondere dag maken. Traditiegetrouw gaan we de eerste schooldag naar het volgende klasje en maken we kennis met de nieuwe juf of meester. Dit schooljaar pakken we het anders aan. Onze school is immers meer dan een verzameling klasjes!!!

De kinderen zullen verschillende activiteiten doen, samen met alle leerkrachten en niet alleen met hun leeftijdsgenootjes. We werken klasdoorbrekend en de bedoeling hiervan is dat de kinderen ‘Samen leren samenleven’!

We willen onze kinderen sociaal vaardig maken, we verwachten dat ze respectvol kunnen omgaan met elkaar en mekaar helpen wanneer nodig.

De activiteiten zijn zo gekozen dat de kinderen al spelend ervaren dat ze als groep meer kunnen bereiken dan alleen.

Vanzelfsprekend blijft dit geen eenmalig gegeven, maar volgen er gedurende het schooljaar nog meer initiatieven om aan dit project te werken.

Wij kijken er alvast naar uit jullie allemaal terug te zien op 1 september!

Namens het ganse schoolteam!!

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>