ABC van Ter Beuke

A

Adressen van onze scholen:
• Ter Beuke – Rerum Novarumlaan 1 – 3010 Kessel-Lo ( 016 25 29 08) (administratieve zetel)
• Heffel – Vlierbeeklaan 1 – 3010 Kessel-Lo ( 016 25 36 34)
• De Boomgaard – Wilselsesteenweg 68 – 3010 Kessel-lo ( 016 25 66 36) (kleuterschool)

Afhalen van de kinderen: de kleuters kan u ’s avonds komen afhalen aan de kleuterklas zelf. De kinderen van de lagere school komen buiten langs de speelplaats.

Afrekening: elke maand worden de schoolkosten afgerekend via de schoolfactuur

Agenda: de agenda wordt dagelijks ingeschreven. Het is ook belangrijk dat u als ouder, de agenda van uw kind dagelijks leest en tekent.

B

Blog: de leerkrachten werken met een blog. Hierop kan je foto’s bekijken en lezen welke avonturen ze in de klassen beleven.

Busvervoer: Indien je je kind niet zelf naar school kan brengen, kan je gebruik maken van de schoolbus.

C

CLB: bij het Centrum voor Leerlingen Begeleiding kan je terecht voor informatie, hulp en begeleiding. Het CLB organiseert ook het medisch onderzoek

D

Directie: de directeur, Georges Vanderwegen, is afwisselend in Ter Beuke of Heffel bereikbaar. U kan hem bereiken op 016/ 25 29 08. Dan komt u bij de secretaresse of bij de directeur terecht.

E

Eten op school: de kinderen kunnen ’s middags op school boterhammen, soep of een warme maaltijd eten. Voor deze warme maaltijden krijgt u maandelijks een bestelformulier mee.

F

Fruitdag: op woensdag eten we enkel fruit als gezond tussendoortje. U kan ook deelnemen aan het project “Bio – fruit’. Op die manier krijgt uw kind, door middel van een kleine jaarlijkse bijdrage, elke woensdag vers fruit.

G

Gevonden voorwerpen: deze worden bij elkaar gebracht in de overdekte speelplaats voor de lagere school en in de kleuterblok.

GWP: om de twee schooljaren gaan de leerlingen van de lagere school op meerdaagse GWP (of schoolreis). Voor diegenen die liever op school blijven, worden er ook activiteiten voorzien.

H

Heen- en weerschriftje: dit is de agenda van de kleuterklas. Hierin kunt u berichten naar de juf schrijven en volgen wat er in de klas gebeurt.

Huiswerkklas: er is de mogelijkheid om uw kind op school zijn huiswerk te laten maken, onder begeleiding van een leerkracht. In het begin van het schooljaar ontvangt u hier een inschrijvingsformulier van. Dit gaat altijd door op ma, din en don (1ste tot 6de leerjaar)

I

Instapdagen en – lesjes: Elke dinsdag voor de vakantie houden we in de kleuterklas een instaplesje. Zo kunnen de peutertjes al eens komen kijken hoe het er in de 1e kleuterklas aan toe gaat. De data van de instapdagen kan u raadplegen op onze website.

Inschrijven: op onze website vindt u alle info m.b.t. inschrijven van uw kind

J

Juffen en meesters: als u een vraag heeft voor de juf of meester, kan u deze steeds voor of na school aanspreken of een afspraak maken.

K

Kleuterklassen: wij hebben in onze school vier kleuterklassen waarin de kleuters elk op hun niveau met leeftijdsgenootjes kunnen ontwikkelen

Klusjesdag: het oudercomité organiseert jaarlijks een klusjesdag. Daarop kunnen ouders en leerkrachten de handen uit de mouwen komen steken met allerlei kleine klusjes om de school aangenamer te maken.

L

Laat (te – komen): Ieder kind, ook elke kleuter wordt verondersteld tijdig aanwezig te zijn. De start van de dag is één van de belangrijkste momenten van de dag.

Lagere school: in de lagere school hebben we 7 klassen waar de leerlingen goed begeleid worden.

M

N

N

O

Opvang: ’s morgens is er opvang voorzien vanaf 7u tot 8.30u. ’s avonds is er opvang tot 18u.

Oudercomité: de ouders die dit willen kunnen zich inzetten in het oudercomité. Ze komen om de twee maanden samen om te brainstormen over activiteiten en de geplande activiteiten op te volgen.

Oudercontact: er worden regelmatig oudercontacten voorzien op onze school.

P

Projecten: groen project: we werken aan een groene school waar we aandacht hebben voor het milieu en onze speelplaats proberen te “vergroenen”.

Q

R

Rapporten: op bepaalde tijdstippen krijgen de kinderen van de lagere school een rapport mee naar huis. Hierop kan u zien hoe uw kind het doet in de klas. Om de vorderingen van uw kind te kunnen volgen, krijgt u ook regelmatig de toetsen mee naar huis.

S

Schoolfeest, feesten: In juni houden wij ons jaarlijkse schoolfeest. Dit is een groot feest met optredens van de kinderen, eetmogelijkheden, randanimatie,…
Daarnaast zijn er ook de traditionele kinderfeesten zoals Sinterklaas, carnavalfeest, paashaas,… die aan bod komen. In november zet de kleuterschool en 1ste leerjaar de deuren ook eens speciaal voor de grootouders open.

Schoolreglement: te verkrijgen in het secretariaat of via volgende link:

Speelgoed: best geen eigen speelgoed mee naar school nemen, want… het kan stuk gaan, je kan het verliezen,… Bovendien is er op school (en zeker in de kleuterschool) meer dan speelgoed genoeg! Voor de lagere school zijn er ook speelbakken, een voetbal en een basketbal voorzien. Dit alles wordt in een rooster gegoten, zodat elke klas voldoende speelmogelijkheden heeft.

T

Turnen en sport: De kleuters krijgen wekelijks twee uurtjes turnen van een speciale turnleerkracht. Ook de kinderen van de lagere school sporten regelmatig! Kijk maar eens:

www.meesterbramdeschool.blogspot.be

U

Uitstappen: de kinderen van de lagere school gaan regelmatig op uitstap. Dit kan gaan van een wandeling, sportactiviteit tot museumbezoek.
De kleuters hebben een jaarlijkse schoolreis waarbij ze allemaal samen op uitstap gaan met een bus. Daarnaast gaan de kleuters soms ook op een kleinere (sport-)uitstap of komt er iemand op bezoek in de school.

V

Vakantieregeling: Naast de vastgestelde schoolvakanties hebben de leerlingen ook af en toe een vrije dag bij pedagogische studiedagen voor de leerkrachten of facultatieve verlofdagen.

Verjaardagen: In de kleuterschool laten de juffen een verjaardag niet onopgemerkt voorbij gaan. De jarige krijgt een kroon en er worden liedjes gezongen! Een tip om te trakteren in de klas is met een klasgeschenk en cake, wafeltjes of koekjes om uit te delen (dit om teveel snoep te vermijden).
In de lagere school is er een vrije keuze qua traktatie. In de lagere klassen wordt er nog een kroon en een kaart gemaakt.
W

X

Y

Z

Ziekte: graag de school tijdig verwittigen dat uw kind ziek is.

Zwemmen: Om de twee weken gaan de kinderen van de lagere school zwemmen. De kleuters van de 3e kleuterklas gaan ook een periode kleuterzwemmen.

Zorg: 1 uur per week gaan de leerkrachten van de lagere school de andere klas van hun graad ondersteunen. De 3de kleuterklas krijgt hulp van het 1ste leerjaar.