Brede School

Brede scholen zijn scholen die de leer- en leefomgeving van kinderen willen stimuleren door deze te verrijken en te verbreden.

Hiervoor knoopt de school een samenwerking aan met andere scholen, buurtbewoners, (groot)ouders of andere partners uit de wijk-, sport-, welzijns- en cultuursector.

De lagere school neemt deel aan de Brede School in Leuven, waardoor de kinderen kunnen deelnemen aan allerlei workshops, zoals bijvoorbeeld een cursus improvisatietheater aansluitend op de lesuren.