Derde Kleuterklas – Juf Hilde

Lesgeven is: al de kleurtjes uit de kleurdoos gebruiken.

 

Welkom bij Juf Hilde, derde kleuterklas Ter Beuke
In onze klas werken wij rond:
• Bevorderen taalontwikkeling
• Ontwikkelen rekenvaardigheden
• Integratie met 1ste leerjaar
• Kleuterzwemmen
• Verkeersopvoeding
• Bibliotheek
• Culturele opvoeding
• Introductie computer
• Sociaal-emotionele opvoeding
• Schoolrijpheidstest
• Kindvolgsysteem
• Piramide
• Werken rond een goede luister -en werkhouding

Rekenen

1   Tijdsbeleving en tijdsbesef
(vandaag, straks, morgen, namen van de dagen van de week en van de maanden)
2   Ruimte verkennen
(links, boven, benoemen lichaamsdelen)
3   Sorteren en ordenen
(van groot naar klein, patronen leggen)
4   Meten en wegen
(licht, zwaar, hoog, laag)
5   Tellen en getalbegrip
(telrij van 1 tot en met 10, tellen en terugtellen, cijfersymbolen)
6   Ontwikkeling van de rekenwoordenschat

TAALHOEK: werken rond rekenen (teloefeningen, cijfersymbolen, spelletjes met de computer,  cijferstempels,..)

Hoekenwerk
Aan de hand van een contractwerk maken de kleuters een aantal “moet” werkjes per week.

Kalenders
 scheurkalender
 maandkalender met dagen van de week
 keuzebord met de verschillende hoeken van de klas
 weersymbolen
 daglijn met de volgorde van de verschillende activiteiten
 jaarkalender met de seizoenen en verjaardagen
 aanwezigheidsbord met namen en foto’s van de kleuters
 takenbord

Individuele mapjes
Hierin worden liedjes en versjes maar ook allerlei werkjes door de kleuters zelf bijgehouden. Regelmatig kunnen de kleuters hun werkjes aan de ouders tonen.

Lezen
Taalontwikkeling
– mondeling    (kennis met taal uit boeken, uitbreiden woordenschat)
– objectivatie    (rijmpjes, taalspelletjes)
– schriftelijk    (pictogrammen,  eigen naam)

TAALHOEK: kleuters de mogelijkheid bieden tegen eigen tempo en interesse rond taal te werken (o.a. kleutersetjes, letterstempels, boeken, speelwerkbladen, computer)

http://www.uitmetdeschool.be/uitagenda