Sport op school

Zit bewegen je in je bloed, dan zit je op de lagere school van vestigingsplaats Ter Beuke
sportief keigoed!
• 2 uur bewegingsopvoeding elke week o.l.v. een vakleerkracht (zwemonderricht elke
2 weken en dit 6 jaar lang)
• elke dag, sportieve speelplaatswerking (sportterreinen en
bewegingmaterialen/activiteiten aangepast aan leeftijd en geslacht)
• 1 dag per week tijdens trimester 1 en 2, 1 uur naschoolse sport i.s.m. Sporty vzw.
(2 niveaus met eigen specifiek programma)
• op regelmatige basis, extra sport tijdens de lesuren maar buiten de lesuren
bewegingsopvoeding en dit i.s.m. diverse sportfederaties op de school of op één
van de sportieve locaties in de directe omgeving van de school
• op regelmatige basis, sport op woensdagnamiddag en dit i.s.m. Stichting Vlaamse
Schoolsport
• het merendeel van alle verplaatsingen, te voet of met de fiets
• klassen- en schooltornooien tijdens trimester 3
• 1(2) sportdag(en) i.s.m. diverse sportfederaties
• partnerschap met hogeschool, opleiding bachelor lichamelijke
opvoeding/bewegingsrecreatie
• tweejaarlijks, geïntegreerde werkperiodes met sportieve inslag

breng ook eens een bezoek aan:

www.meesterbramdeschool.blogspot.be